Aktivisté: Vláda stále neřeší zadlužení a sociální bydlení Romů

I přes vládní opatření na začleňování Romů stále neexistuje sociální bydlení a neřeší se ani vysoká zadluženost. Není ani jasné, kolik jednotlivé programy stojí a nakolik jsou úspěšné. S tímto konstatováním přišla zpráva o plnění národní strategie na integraci Romů v uplynulém roce, kterou vypracovala koalice nevládních organizací. Aktivisté kritizují, že vláda nemá nastavený systém hodnocení ani monitorování. "Není tudíž známo, kolik se reálně utrácí za romskou integraci, která opatření měla skutečný vliv na zlepšení situace Romů, ani kolik Romů bylo koncovými příjemci podpory," upozornil Filip Rameš z Nadace Open Society Fund. Jeden z nejvážnějších problémů je prý ale neexistující sociální bydlení. Vládní koncepce totiž obcím zřízení bydlení pro chudé jen doporučuje. Podle zástupců neziskových organizací by to ale měla být pro obce zákonná povinnost. Dalším problémem je rostoucí zadluženost, informační kampaně a poradenství pro dlužníky prý nestačí. Vládní opatření jsou prý navíc často nastavena na podporu nejrůznějších poradenských či školicích služeb, ale ne na reálnou podporu konkrétních lidí.