AmCham: Konkurenční výhodou ČR v EU je infrastruktura

Hlavní konkurenční výhodou České republiky v EU je infrastruktura. Pouze v této oblasti je díky hospodářské politice vlády Česko nad unijním průměrem. Na úrovni průměru EU je česká fiskální a monetární politika, právní rámec a veřejná správa. Největší konkurenční nevýhodou jsou lidské zdroje, zejména výzkum a vývoj. Vyplývá to z výsledků projektu Americké obchodní komory v ČR (AmCham), který porovnává a hodnotí podnikatelské prostředí. Projekt odhalil, že i po dvou desítkách let od pádu komunismu jsou obecně výsledky české ekonomiky stále na nižší úrovni, než je průměr EU. Česko ve snaze dohnat starší členy EU nejvíce soupeří se Slovenskem, které ovšem nyní má zejména díky stabilitě měnového kurzu a také efektivitě státní správy mírný náskok. Slovensko zavedlo euro od letošního roku, v Česku zatím termín pro euro nebyl stanoven. Ze všeobecného pohledu má Česko dobrou míru úspor, která by měla být zachována. Je i vysoce produktivní, ale spotřeba energie snižuje přínos plynoucí z růstu hrubého domácího produktu a činí zemi vysoce zranitelnou v oblasti politiky týkající se klimatických změn. Aby Česko více těžilo ze své hlavní konkurenční výhody, mělo by využít stávající energetickou kapacitu k přilákání většího počtu firem a akumulovat kapitál pro investice do větší energetické účinnosti. Další možností je budování prostředí pro kongresy a mezinárodní akce za účelem plného využití výhod, které Česko má v oblasti letecké dopravy a ubytování.