Analýzy Greenpeace prokázaly únik dioxinů ze Spolany

Analýzy ekologického sdružení Greenpeace prokázaly, že z neratovické chemičky Spolana byly při povodních vyplaveny toxické dioxiny. Výsledky z německé laboratoře tak přibližně odpovídají nálezu České inspekce životního prostředí. Koncentrace nalezené ve vodě nejsou podle Greenpeace alarmující, hlavní riziko ale představují sedimenty s obsahem toxických látek, které patrně kontaminovaly zemědělskou půdu v okolí Spolany. Dioxiny jsou považovány za karcinogenní, jejich nebezpečí spočívá zejména v tom, že se v přírodě nerozkládají a jedovaté jsou už v minimálních koncentracích.

Autor: Eva Petržílková