Archeologové objevili v Modřicích osadu z doby kamenné

Při vykopávkách v místech, kde se rozšíří průmyslová zóna v Modřicích na Brněnsku, archeologové objevili zbytky osady z mladší doby kamenné a také základy asi deseti domů ze starší doby železné. Výzkum ukázal, že tuto lokalitu nad soutokem řek Svratky a Bobravy využívali lidé po tisíce let. Nově nalezená osada z mladší doby kamenné patří k nejstarším nálezům v této oblasti. Byla obehnaná výkopem a palisádovým plotem, v němž byly tři brány. Uvnitř lidé bydleli v dlouhých domech, po nichž se zachovaly v zemi otvory po nosných kůlech. Mezi méně obvyklé nové nálezy patří stylizované hliněné ženské sošky - takzvané idoly, a kostěné nástroje na lov ryb. Výzkum v Modřicích bude pokračovat až do konce léta.