Až 150 milionů korun ročně by mohla získat muzea na akvizice

Až 150 milionů korun ročně by mohla získat muzea a galerie v případě schválení programu podpory akviziční činnosti muzeí a galerií zřizovaných ministerstvem kultury na léta 2004 až 2008. Materiál ve středu projedná vláda. Podle ředitele ministerského odboru muzeí a galerií Pavla Jiráska má návrh odstranit nejmarkantnější mezery vzniklé v minulých desetiletích a tím sbírky zhodnotit. "V případě schválení bude ročně k dispozici 150 milionů korun, za které získají státní muzea a galerie výtvarná díla českých umělců druhé poloviny 20. století, významná díla zahraničních tvůrců a pozůstalosti historických osobností všech uměleckých a vědních oborů a osobností veřejného života. Sbírky by mohly obohatit i předměty a dokumenty vztahující se k dějinám po roce 1918, vnitropolitickým i mezinárodním vztahům, společnostem, spolkům, významným osobnostem a jejich kontaktům," řekl Jirásek ČTK.

Program vychází z analýzy sbírek a koncepcí sbírkotvorné činnosti státních muzeí a galerií. "Sbírkotvorná i prezentační činnost podléhala po 40 let ideologickému tlaku předchozího politického režimu. Výtvarné sbírky se plnily díly národních i zasloužilých umělců a výsledky různých přehlídek socialistického umění. Bylo téměř nemožné vystavovat a nakupovat díla avantgardních umělců a umělců současných, jejichž tvorba byla ideologií a jejími exponenty odmítána. Nenakupovaly se ani práce zahraničních tvůrců, mimo jiné i z důvodů devizových," vysvětlil.