Brněnská hvězdárna připravuje obří model Slunce, doplní sbírku vesmírných těles

Hvězdárna a planetárium Brno rozšíří svou kolekci nafukovacích modelů vesmírných těles o Heliosféru, tedy obří model Slunce. Zájemci si novinku prohlédnou od 11. do 17. července a poté znovu od 4. do 11. srpna, vždy na Kraví hoře. V minulých letech si hvězdárna pořídila modely Měsíce, Země a Marsu, které se staly atrakcí, často fotografovanou zejména po setmění, kdy je povrch modelů podsvícený.

"Je téměř jisté, že Heliosféra bude posledním obřím modelem, který předvedeme veřejnosti. Ostatní tělesa Sluneční soustavy bohužel nejsou tak fotogenická, tedy Merkur, Venuše, Uran či Neptun, nebo nejsou tak detailně zmapována, to je případ Jupiteru či Pluta, nebo je není možné vyrobit, to je případ Saturnu a jeho ladných prstenů," uvedl ředitel hvězdárny Jiří Dušek.

Model představí Slunce v ultrafialovém oboru elektromagnetického spektra. Na těchto vlnových délkách se totiž zviditelní lidskému zraku jinak unikající jevy, třeba silné erupce, tedy výtrysky žhavého plazmatu. Na modelu Heliosféry spolupracovali Pavel Karas z hvězdárny a Jan Machát s Michalem Oklešťkem z uskupení Visualove. K sestavení modelu bylo nezbytné získat z archivu NASA a následně složit celkem 84.750 surových snímků, pořízených na sklonku roku 2014.