Bývalá správkyně Union banky podala dovolání k Nejvyššímu soudu

Michaela Huserová, kterou Vrchní soud v Olomouci v minulých dnech odvolal z funkce konkurzní správkyně Union banky, podala kvůli tomu dovolání k Nejvyššímu soudu. Její právníci rovněž připravují ústavní stížnost, řekl mluvčí banky Oldřich Babický. Podle místopředsedy ostravského krajského soudu Rostislava Krhuta a mluvčí Vrchního soudu v Olomouci Petr Angyalossy ale dovolání v takovém případě zákon nepřipouští. "Jediné, co mohla paní Huserová podat, mohla být ústavní stížnost, případně žaloba pro zmatečnost. Ta může být podána například tehdy, pokud by se zjistilo, že například v naší věci rozhodoval soudce, který byl vyloučen z rozhodování v této věci. Ale v našem případě to nepřipadá v úvahu," řekl Angyalossy. Podle něj nepřípustnost dovolání vyplývá už poučení rozhodnutí olomouckého vrchního soudu. Krhut potvrdil, že dovolání Huserové bylo podáno u Krajského soudu v Ostravě minulý pátek. "Až uplynule lhůta podání dovolání všem věřitelům, což jsou dva měsíce od zveřejnění v Obchodním věstníku, bude spis předložen Nejvyššímu soudu," uvedl k postupu soudu Krhut. Zároveň potvrdil, že během srpna jmenuje nástupce Huserové, který by měl konkurz Union banky dokončit.

"Podle vrchního soudu správkyně zpeněžovala majetek, který nebyl zapsán do soupisu konkurzní podstaty, založeného v konkurzním spise. Huserová nesouhlasí jak s rozhodnutím soudu, tak i s odůvodněním, protože rozhodnutí nemá oporu v zákoně, který výslovně neukládá konkursním správcům založit soupis majetku do konkursního spisu, nestanovuje ani žádný termín, ani podobu soupisu," zdůvodnil dovolání Huserové Babický. Podle něj konkurzní správkyně soupis majetku vytvořila hned první den po prohlášení konkurzu v květnu 2003 a dále vyhotovovala dílčí soupisy. Na krajský soud pak podle něj předala kompletní a úplnou podobu soupisu 5. března 2004. "Dovolání k nejvyššímu soudu je první reakcí na rozhodnutí vrchního soudu o mám odvolání. Právníci rovněž připravují ústavní stížnost," dodala Huserová, která vedla konkurz Union banky od jejího krachu v květnu 2003. Huserová své dovolání k Nejvyššímu soudu odůvodnila tím, že vrchní soud vůbec věcně nezkoumal, zda skutečně byl udělán řádný soupis konkursní podstaty či nikoliv. Podle Huserové nevznikla jejím postupem žádná škoda konkurzní podstatě ani věřitelům ani třetím osobám. Správkyně se rovněž domnívá, že pokud vrchní soud dospěl k závěru, že pochybila, měl věc řešit jinak, například vrátit případ k rozhodnutí prvoinstančnímu Krajskému soudu v Ostravě. Konkurz Union banky je zatím pro věřitele nejvýnosnějším bankovním konkurzem v Česku. Banka už vyplatila 75.000 klientům 20 procent jejich pohledávek, a rozdělila tak mezi ně tři miliardy korun. Výnos z konkurzu by měl být podle předběžných odhadů asi 34 procent, průměrný výnos z konkurzů v Česku je tři až pět procent.

Autor: Ivo Prokop