Cenu Česká kniha získala Anna Cima, čtenáři zvolili Jan Štiftera

Laureátem osmého ročníku Ceny Česká kniha se stal debutový román Probudím se na Šibuji od Anny Cimy. Cenu čtenářů České knihy získal román Sběratel sněhu od Jana Štiftera. Výsledky cen, jejímž výchozím cílem je propagace domácí literatury v zahraničí, organizátoři vyhlásili v Městské knihovně v Praze. "Letos poprvé o vítězi Ceny Česká kniha místo odborné poroty rozhodovali studenti gymnázií ze tří českých měst: Prahy, Českých Budějovic a Hradce Králové, kteří zvolili vítěze z předvýběru vytvořeném odborníky," uvedl zakladatel Ceny Česká kniha, spisovatel a publicista Martin Daneš. Účelem zapojení studentů je podpora četby u nejmladší generace.