Cenu Josefa Vavrouška získali Miroslava Knotková a Antonín Buček

Cenu Josefa Vavrouška, bývalého ministra životního prostředí, obdrželi letos dva kandidáti: ředitelka Energetické agentury Zlínského kraje Miroslava Knotková a Antonín Buček z Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Cenu převzali při čtvrtečním slavnostním večeru v rezidenci pražského primátora v předvečer Světového dne životního prostředí, kterým je tradičně 5. červen. Již po třinácté tak Nadace Partnerství a Nadace Charty 77 ocenily aktivity ve prospěch životního prostředí, které se mohou stát příkladem pro ostatní. "Inspirací pro název ceny se stal Josef Vavroušek, který jako federální ministr životního prostředí pomáhal prosazovat koncept trvale udržitelného rozvoje nejen u nás, ale i v rámci celé Evropy," uvedl ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata.