České firmy mají v porovnání s EU nižší exportní výkonnost

Celková exportní výkonnost tuzemských firem je v porovnání se zeměmi Evropské unie nižší a zranitelnější. Na konferenci o vstupu malých a středních podniků do EU to řekl ředitel vládní agentury CzechTrade Martin Tlapa. Podíl malých a středních podniků na tuzemském exportu loni činil zhruba 36 procent, ve srovnatelných zemích unie to je více než 50 procent. Problémem je podle Tlapy nízká kapitálová vybavenost tuzemských podniků, případně obtížný přístup ke kapitálu. Připojil i nízkou dostupnost informací a slabé propojení s vědeckovýzkumnými institucemi. Další komplikací, především pro malé a střední firmy, je administrativní náročnost založení nového podniku. Podle nedávné studie je v České republice zapotřebí k založení firmy téměř 90 dní, kdežto v Dánsku postačí den. Novela, kterou projednává sněmovna by však měla dobu potřebnou k založení firmy zkrátit na pět dní.