Česko kritizuje ruský návrh uznání okupantů z roku 1968 za válečné veterány

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček nesouhlasí s návrhem ruského federálního zákona, který by vojákům okupačních vojsk přiřkl status veteránů. Poslanci Státní dumy předložili ke schválení novelu zákona, která požaduje uznání činů účastníků operace Dunaj. Tím prohlašují intervenci do Československa v srpnu roku 1968 za otevřený vojenský konflikt. České ministerstvo zahraničí ve svém stanovisku upozorňuje na to, že vojska Varšavské smlouvy tehdy vstoupila na území Československa v rozporu s mezinárodním právem a proti vůli tehdejších zákonodárců.