Česko musí provést reformy, aby udržela hospodářský růst

Česká republika musí provést řadu reforem, aby udržela vysoký hospodářský růst, vyplývá z hodnocení Mezinárodního měnového fondu, které zveřejnila Česká národní banka. MMF sice hodnotí Česko jako jednu z nejotevřenějších a nejrozvinutějších ekonomik mezi novými členskými státy Evropské unie, ale zároveň varuje před vysokými rozpočtovými deficity, malou pružností trhu práce a stárnutím populace. "Udržení dobré výkonnosti ekonomiky si vyžádá jednotnou reakci hospodářské politiky na tyto výzvy," uvedli zástupci MMF a upozornili, že především k odvrácení nepříznivého dopadu stárnutí celé populace bude zapotřebí ambiciózní penzijní reformy, jinak se situace stane neudržitelnou. Varovali rovněž před zpožďováním reformy zdravotnictví a před opakovaným poskytováním finanční pomoci zdravotním pojišťovnám, které by mohlo zvětšit případné rozpočtové závazky.

Fond naopak vyjádřil uznání státním orgánům za dosažení nízké inflace a podpořil nedávná snížení úrokových sazeb. "Zejména nejistota ohledně fiskální politiky však vyžaduje opatrný přístup k budoucímu snižování úrokových sazeb," uvedla výkonná rada MMF. Konkurenceschopnost ČR není v nejbližší době údajně ohrožena, ale pokračující růst mzdových nákladů ve srovnání s obchodními partnery by byl znepokojivý. MMF rovněž vyzval státní orgány, aby přijala opatření, která povedou k větší pružnosti trhu práce. Měl by se zpřísnit nárok na sociální dávky, zvětšit podpora rekvalifikace a zvýšit ochota lidí ke stěhování za prací. ČR by navíc měla zrychlit reformu konkurzního řízení, která stěžuje restrukturalizaci špatně hospodařících firem. Kladného hodnocení se naopak dočkalo obnovení privatizace státních podniků.

Autor: Ivo Prokop