Česko uctilo oběti sokolů, pietní akce se zúčastnili politici i pamětníci

Položením věnců a květin u pomníku padlých za druhé světové války v sídle České obce sokolské politici i pamětníci uctili Památný den sokolstva. Tisíce obětí sokolů a sokolek v boji za svobodu, samostatnost a demokracii v době první a druhé světové války i komunismu si dnes připomínali lidé i instituce po celé České republice.

Ve městech vyjely tramvaje a autobusy ozdobené sokolskými vlaječkami. Úřady a instituce vyvěsily sokolské prapory. Celý den zakončil Večer sokolských světel. Tradiční sokolská vzpomínková akce svíčkami puštěnými po vodní hladině připomíná osud konkrétního sokolského hrdiny, který obětoval život pro svou vlast. Například v Praze se akce koná u Karlova mostu, kde se svíčky pouštějí po hladině Čertovky.

Poslanci Památný den sokolstva mezi oficiální významné dny zařadili v roce 2019. Datum 8. října bylo pro památný den zvoleno jako připomínka tragických událostí v roce 1941, kdy byla na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha rozpuštěna Česká obec sokolská a její majetek zabaven. V noci na 8. října 1941 gestapo zatklo na 1500 sokolských činovníků. Byli mučeni, vězněni a nakonec deportováni do koncentračních táborů.