Český UNICEF sbírá peníze na zvířata pro nejchudší Rwanďany

České zastoupení Dětského fondu OSN (UNICEF) dnes spouští charitativní kampaň, jejímž cílem je získat víc než 150.000 korun na podporu komunitního spoření a nákup domácích zvířat pro nejchudší rodiny a sirotky ve středoafrické Rwandě. Přes významný pokrok ve snižování dětské úmrtnosti trpí 38 procent dětí ve Rwandě chronickou podvýživou, která je způsobena nedostatkem kvalitní stravy. "Řešením chronické podvýživy není dodávat jídlo - lidé si musí pomoci sami. Dobytčí banky jim dávají možnost trvalé obživy a posilují jejich soběstačnost. Komunitní spoření navíc místním ženám umožňuje start drobného podnikání a pomáhá vytvářet rezervy pro případ nemoci či neúrody," uvedla ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba.