Čeští advokáti zřejmě budou nosit taláry

Čeští advokáti budou zřejmě muset od září nosit v soudní síni taláry. Tak jako soudci, přísedící a státní zástupci by měli být odlišeni od ostatních účastníků řízení. Zavádí to novela zákona o advokacii, kterou schválila sněmovna. Normu, která upravuje pravidla pro činnost advokátů, nyní dostane k projednání Senát.