Čeští lékaři žádají Senát o schválení úmluvy o kontrole tabáku

Česká společnost Jana Evangelisty Purkyně požádala předsedu Senátu Přemysla Sobotku o podporu co nejrychlejšího schválení Rámcové úmluvy o kontrole tabáku. Tuto úmluvu Senát zamítl v červnu letošního roku. Podiv nad jejím nepřijetím vyjádřil ve svém dopise předsedovi Senátu předseda této společnosti profesor Jaroslav Blahoš. "Ratifikace a podpora Rámcové úmluvy o kontrole tabáku v Evropské unii je podmíněna podporou všech 25 členských zemí. Naše odmítnutí by tedy zkomplikovalo situaci celé EU," píše Blahoš ve svém dopise.

Úmluvu podepsalo 192 zemí, 76 z nich ji už ratifikovalo. Mezi jinými například i Slovensko a Německo. Úmluva podle odbornice na léčbu závislosti na tabáku Evy Králíkové zavádí jen minimální úpravu kontroly tabáku. "Zavádí kontrolu prodeje, upravuje reklamu na tyto výrobky a zabraňuje pašování cigaret," řekla.