Církev československá husitská si připomíná sté výročí svého vzniku

Církev československá husitská (CČSH) si slavnostní bohoslužbou v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí připomene 100 let své existence. Církev se hlásí k cyrilometodějské tradici, navazuje na učení Jana Husa, reformační úsilí a odkaz Jana Amose Komenského i Tomáše G. Masaryka.

Dnešní Církev československá husitská vznikla v lednu 1920 jako Církev československá z reformního křídla katolických kněží, kteří požadovali samostatnost národní církve a reformy. Místo odluky církve od státu usilovali o nezávislost na Vatikánu, který byl podle jejich názoru kompromitován svým úzkým spojením s habsburským Rakouskem. Vyhlášení Církve československé husitské se konalo 11. ledna 1920 v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze.

Autor: Libor Kukal