ČNB: Domácí finanční sektor je stabilní a vysoce odolný

Domácí finanční sektor je stabilní a vysoce odolný vůči případným nepříznivým šokům. Bankovní sektor má i nadále dostatečný prostor pro růst úvěrů i po zvýšení kapitálové rezervy, avšak za předpokladu přiměřené dividendové politiky. Vyplývá to ze Zprávy o finanční stabilitě, kterou ve čtvrtek zveřejnila Česká národní banka. Banky v uplynulém období podle zprávy posílily kapitálovou vybavenost a disponují vysokou likviditou. Pojišťovny udržely kapitálovou vybavenost i ziskovost navzdory vývoji na finančních trzích, který nepříznivě ovlivnil hodnotu jejich aktiv a závazků. Penzijní společnosti a investiční fondy byly sice v závěru roku 2018 nepříznivě ovlivněny změnami cen držených aktiv, nevedlo to však k odlivu klientů či systémově významným ztrátám. Finanční stabilita je vedle stability cenové dalším klíčovým cílem ČNB, a to od roku 2013. Celou Zprávu o finanční stabilitě zveřejní ČNB letos 11. června stejně jako nové znění doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí.

Banky budou od července příštího roku odvádět víc peněz do rezerv na ochranu úvěrového trhu. Česká národní banka oznámila, že sazbu zvýšila na dvě procenta. Sazba se mění čtvrtletně a změny začínají platit vždy za rok. Banky mají rezervu vytvářet v době růstu úvěrů. Peníze by pak měly sloužit ke krytí ztrát ze špatných úvěrů. Aktuálně banky, spořitelní družstva nebo obchodníci s cennými papíry odvádí 1,25 procenta a od letošního července to bude 1,5 procenta, v polovině příštího roku pak zmíněná dvě procenta.