ČR podle Martínka vyčerpá z EU většinu peněz z roku 2004

Český ministr pro místní rozvoj Radko Martínek se domnívá, že Česká republika dokáže vyčerpat z fondů EU většinu peněz, které pro ni byly vyčleněny v roce 2004 a musí být spotřebovány letos. Pochybuje ovšem, že budou využity všechny prostředky určené pro Prahu. Celkově odhaduje, že Česko dosáhne asi na 80 procent ze zhruba 13 miliard korun, na něž má za rok 2004 nárok ze strukturálních fondů EU.

Při rozhovoru s evropskou komisařkou pro regionální politiku Danutou Hübnerovou uznal, že český systém využívání evropských fondů má nedostatky, je však třeba v něm pokračovat až do vyčerpání peněz vyčleněných pro ČR do roku 2006, protože jinak by se mechanismus zastavil a bylo by třeba dohadovat nové smlouvy na projekty. Pro další sedmileté období Česká republika systém změní.

Podle poslední tabulky ze 3. března zatím ČR využila 18 procent peněz ze strukturálních fondů EU pro léta 2004-6; z roku 2004 to bylo deset procent, vesměs ve formě automatických záloh. Hůře se z nových členských zemí daří evropské peníze využívat pouze Kypru. Rozdíly mezi nimi však nejsou výrazné - Polsko vyčerpalo 20 procent, Maďarsko 23 procent a Slovensko 24 procent.