ČR předloží nominaci kladrubské krajiny na UNESCO v únoru 2020

Mezinárodní rada památek a sídel (ICOMOS) doporučila ministerstvu kultury, aby dopracovalo nominaci kladrubského hřebčína a jeho krajiny na seznam UNESCO. Český stát nominaci plánuje předložit do konce února 2020. ČTK to řekla mluvčí ministerstva Martha Häckl. Odborníci doporučili prezentovat navrhovanou památku jako kulturní krajinu. Mezinárodní rada památek a sídel je poradním orgánem UNESCO, hřebčím na její vyjádření čekal několik měsíců. Hřebčín usiluje o zápis krajiny, která je více než pět století utvářená chovem koní, na seznam kulturního dědictví. Na indikativním seznamu ministerstva kultury, který je předstupněm před usilováním o zápis na seznam UNESCO, je od roku 2007. Česko na něm má 17 položek, které plánuje postupně nominovat. Ministerstvo v připravované nominaci uvádí, že krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem představuje unikátní památku, jež dokládá staletý chov a výcvik jedinečného plemene - Kladrubského bělouše. Toto vzácné plemeno barokních galakarosiérů v ní bylo vyšlechtěno a krajina byla přizpůsobena jeho potřebám. Je to jedno z mála míst na světě, kde jsou dosud chováni a cvičeni kočároví koně, a to jako součást národního kulturního dědictví.

Na seznamu hmotného dědictví UNESCO má ČR 12 památek, zatím poslední z nich, třebíčská židovská čtvrť a bazilika svatého Prokopa byla zapsána v roce 2003. Na seznamu nehmotného dědictví má ČR šest položek.