ČR získala možnost lepší trestní spolupráce s Latinskou Amerikou

Česko přistoupilo jakožto první evropský stát k úmluvě, která mu v trestních věcech rozšíří možnosti justiční spolupráce se státy Latinské Ameriky. Úmluva bude pro ČR platná od 16. listopadu. O přistoupení k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech usilovalo české ministerstvo po dlouhá léta, uvedl mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka. Česká republika tak získala smluvní základ pro trestní spolupráci s 25 státy. Jsou jimi Antigua a Barbuda, Argentina, Bahamy, Bolívie, Brazílie, Chile, Kolumbie, Kostarika, Dominika, Ekvádor, Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamajka, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Surinam, Trinidad a Tobago, Uruguay a Venezuela.

Úmluva nezahrnuje problematiku vydávání osob k trestnímu stíhání. "Týká se poskytování právní pomoci, to znamená poskytování důkazů a zajišťování dalších úkonů pro účely trestního řízení - výslechu svědků, domovních prohlídek nebo zajišťování výnosů z trestné činnosti," vysvětlil. Ohledně vydávání stíhaných lidí Česku u většiny latinskoamerických států chybí dvoustranné smlouvy.