ČR získala z EU více, než zaplatila

Česká republika za loňský rok získala z rozpočtu Evropské unie o 22,8 miliardy korun více, než do něj zaplatila. Od vstupu Česka do unie jde o nejlepší výsledek. V roce 2008 obdržela Česká republika z unijního rozpočtu 58,3 miliardy Kč a odvedla do něj 35,4 miliardy Kč. Stejně jako v předchozích letech tak Česko zůstalo čistým příjemcem, sdělilo ministerstvo financí. Největší část příjmů připadá na Fond soudržnosti a strukturální fondy, odkud stát loni získal 41,9 miliardy korun. Příjmy ze společné zemědělské politiky dosáhly v loňském roce 14,6 miliardy korun, z toho 5,3 miliardy korun obdržela Česká republika z plateb na podporu rozvoje venkova. Přímé platby zemědělcům činily 8,4 miliardy korun. Celkem od vstupu do EU 1. května 2004 do konce roku 2008 zaplatila Česká republika do rozpočtu unie 146,6 miliardy korun a získala 200,6 miliardy korun. Čistý příjem tak dosáhl 54 miliard korun.