ČR zvyšuje rozvojovou pomoc, loni na ni dala 4,9 miliardy Kč

Česko loni dalo na rozvojovou pomoc 4,9 miliardy Kč, proti roku 2014 se její objem zvýšil o 11,4 procenta. Je to vývoj správným směrem, ale země by měla dál rozvojovou pomoc posilovat, řekla v Praze předsedkyně výboru pro rozvojovou pomoc Charlotte Petri Gornitzká. Česko se zavázalo, že do roku 2030 bude jeho rozvojová pomoc činit 0,33 procenta HDP, v současnosti to je 0,12 procenta. Zástupkyně Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zároveň kladně hodnotila skutečnost, že Česko přistupuje k pomoci pragmaticky a využívá i dělbu práce v rámci Evropské unie. Podle informací ministerstva zahraničí bylo loni největším příjemcem české rozvojové pomoci Moldavsko, kam mířilo 100 milionů Kč. Následovaly Ukrajina, Afghánistán a Bosna, kam směřovalo pokaždé mezi 91 a 92 miliony Kč.