Čtvrt miliardy pro oběti okupace v roce 1968

Vláda schválila 259 milionů korun na odškodnění obětí okupace Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy. S jejich rozdělením se počítá v příštích dvou letech. Odškodnění se týká lidí, kteří byli od srpna 1968 do června 1991 zabiti, zraněni nebo znásilněni v souvislosti s pobytem okupačních vojsk Sovětského svazu, Německa, Polska, Maďarska a Bulharska v Československu. Zákon o odškodnění obětí okupace byl schválen již v květnu, o penězích se rozhodlo nyní. Zákon dává dětem, manželům nebo manželkám či rodičům lidí, které okupační vojáci usmrtili, nárok na odškodnění ve výši 150.000 korun. Částku 70.000 korun mohou požadovat lidé, které okupační vojáci zranili a znásilnili a toto zranění či znásilnění zanechalo trvalé následky. Kdyby oběti zemřely, dostaly by odškodnění jejich děti, manželé a manželky, případně rodiče. V ostatních případech by oběti okupace měly nárok na 30.000 korun. O odškodnění musejí lidé požádat nejpozději do konce příštího roku. Nárok mohou prokázat lékařskou zprávou, úmrtním listem, svědeckou výpovědí nejméně dvou svědků nebo jiným způsobem, který ale zákon neupřesňuje. Podle Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu zemřelo od 21. srpna do 3. září 1968 při demonstracích proti obsazení Československa 72 lidí. Těžké zranění utrpělo 267 lidí.

Autor: Ivo Prokop