Cvičení Zóna 2013 v okolí Dukovan skončilo

Vnější havarijní plán pro zónu Jaderné elektrárny Dukovany na Třebíčsku pro případ jaderné havárie je zpracován reálně a je funkční. To je jeden ze závěrů třídenního cvičení Zóna 2013, které skončilo tento čtvrtek. Mělo prověřit ochranná opatření a součinnost jednotlivých státních úřadů, ministerstev a složek integrovaného záchranného systému. Zúčastnilo se ho téměř 1600 lidí, použito bylo skoro sto kusů techniky. Podle hejtmana Vysočiny Jiřího Běhounka (za ČSSD) vše probíhalo bez větších problémů a cvičení nemělo žádný dopad na běžný chod regionu, obcí a domácností. Námětem cvičení byla porucha na zařízení elektrárny, která později přerostla v jadernou havárii s únikem radioaktivity do okolí.