CVVM: Hodnocení vztahů s Romy je nejhorší od roku 1997

Hodnocení vztahů romské menšiny s ostatními obyvateli České republiky je nejkritičtější od roku 1997. Jako špatné je vnímají více než čtyři pětiny obyvatel. Vyplývá to z výsledků dubnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Soužití s Romy v místě svého bydliště kriticky hodnotí více než polovina dotázaných. Podle průzkumu mají Romové horší podmínky při zaměstnávání a vláda otázku romské menšiny řeší neuspokojivě.

Na otázku, čím by většinová společnost mohla přispět k dobrým vztahům k Romy, 26 procent lidí doporučilo pozitivní přístup, větší toleranci a trpělivost, naopak Romové by podle 34 procent účastníků průzkumu měli přizpůsobit svůj životní styl a chování normám většinové společnosti, 18 procent si myslí, že by měli pracovat. To, že mají Romové horší možnosti při zaměstnávání, však připouští 62 procent lidí, 44 procent si myslí, že jsou na tom hůře i ve veřejném a občanském životě.