CVVM: Podle Čechů ovlivňují politiky nejvíce úplatky a korupce

Češi se domnívají, že rozhodování politiků nejvíce ovlivňují úplatky a korupce, velký vliv na ně mají rovněž zájmové skupiny a lobby. Naopak občané a odborníci mají na politiky podle dotazovaných malý vliv. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), který má ČTK k dispozici. Podle pětiny oslovených jsou do braní úplatků zapojeni téměř všichni politici. Názory na rozšířenost korupce mezi politiky se podle CVVM ve srovnání s minulým rokem příliš nezměnily. Pouze pět procent Čechů si myslí, že zkorumpováno je velmi málo veřejných činitelů. O rozšíření korupce mezi politiky jsou spíše přesvědčeni lidé, kteří svou životní úroveň označili za špatnou.