CVVM: Podpora zaměstnávání cizinců u Čechů klesá

Nadpoloviční většina české veřejnosti, 55 procent, považuje zaměstnávání cizinců v České republice za správné. Naopak 39 procent se staví proti němu. Podpora zaměstnávání cizinců však postupně klesá. Od března 2008 se snížila o 13 procentních bodů. Množství lidí, kteří se staví proti, se za tu dobu zvedlo o 14 procentních bodů. Vyplývá to z pravidelného šetření agentury CVVM. Mezi léty 2003 až 2008, tedy v období před hospodářskou recesí a následným růstem nezaměstnanosti, se přitom postoj veřejnosti k zaměstnávání cizinců neustále zlepšoval. V březnu 2003 bylo pro zaměstnávání cizinců 45 procent, stejné množství lidí bylo proti. Podle 81 procent dotázaných levná pracovní síla ohrožuje současné zaměstnávání českých občanů. Ještě v roce 2008 si to myslelo jen 66 procent dotázaných. Podle tří čtvrtin lidí by se také zaměstnávání cizinců mělo omezit v oblastech s vysokou nezaměstnaností; v březnu 2008 si to myslelo pouze 69 procent lidí. Obdobně převažuje i mínění, že cizinci by se měli zaměstnávat jen v profesích, o které čeští uchazeči o práci nemají zájem.

Autor: Peter Gabaľ