CVVM: Sociální politiku hodnotí dobře 42, špatně 51 procent lidí

Sociální politiku v Česku hodnotí dobře dvě pětiny lidí nad 15 let. Podle poloviny Čechů a Češek je naopak špatná. Nejhůř dotázaní vnímají zajištění na stáří a podporu bydlení, nejlépe naopak školství a zdravotnictví. Vyplývá to z výsledků průzkumu názorů na sociální zabezpečení, který v prosinci provedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Dotazovalo se 1034 lidí nad 15 let. Za špatné považují zajištění na stáří tři čtvrtiny lidí, za velmi špatné pak čtvrtina. Víc peněz by do důchodů poslalo 72 procent Čechů a Češek. Podpora bydlení je špatná podle dvou třetin dotázaných. Zdravotnictví a školství naopak pozitivně hodnotí tři pětiny respondentů. Zajištění při nemoci, úrazu či invaliditě je špatné podle tří pětin lidí. Víc než polovina hodnotí negativně podporu rodin s dětmi, pozitivně ji vnímají dvě pětiny dotázaných. Víc než polovina osob je přesvědčena o tom, že je dobrá pomoc v nezaměstnanosti.