CVVM: Většina lidí hodnotí vládu záporně, Paroubka průměrně

Činnost vlády hodnotí většina lidí záporně, práci premiéra Jiřího Paroubka průměrně. Ve druhém listopadovém týdnu to zjistil průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), který má ČTK k dispozici. Činnost vlády záporně hodnotila nadpoloviční většina dotázaných. Paroubka hodnotili jako ve škole, přičemž nejvíce lidí mu dalo trojku. Z 52 procent dotázaných, kteří posuzovali činnost vlády negativně, ji 11 procent hodnotilo rozhodně záporně a 41 procent spíše záporně. Kladně ji posuzovalo 37 procent dotázaných, z toho tři procenta rozhodně kladně a 34 procent spíše kladně. Paroubka hodnotila většina průměrně. Při hodnocení jako ve škole mu nejvíce lidí, přesně 32 procent, dalo trojku, 28 procent dvojku, 20 procent čtyřku a sedm procent mu dalo pětku. Jedničku dostal rovněž od sedmi procent dotázaných. Paroubkovo průměrné hodnocení bylo 2,9.