Deník Právo: Archiválie k dědictví Salmů se účelově ztrácejí

V jedné z největších restitučních kauz, posuzování nároků dědiců Hugo Salma, kteří usilují o nemovitosti a pozemky v hodnotě miliard korun zejména na Blanensku, mohla figurovat korupce spojená se záměrnými ztrátami archiválií. V nich mají být doklady spolupráce Huga Salma s německými organizacemi za protektorátu, píše deník Právo. Vyplývá to z dokumentu ministerstva vnitra, který má list k dispozici. Restituční kauza Salmů se u českých soudů vleče už dvě desítky let. Stěžejní pro přiznání nároků na dědictví je přitom pro potomky Hugo Salma fakt, zda byl jejich otec československým občanem. Doklady o spolupráci šlechtice s německými organizacemi měly podle listu potvrzovat i dvě archiválie uložené na městském úřadu v Rájci-Jestřebí. Z trezoru na radnici se ale před několika lety tyto dokumenty - kniha protokolů ze schůzí obecního zastupitelstva z let 1929 až 1946 a kniha protokolů ze schůzí obecní rady z let 1937 až 1946 ztratily. První dokument se záhadně na radnici nalezl před dvěma lety, druhý stále není k dispozici, píše list. Rozsáhlý majetek šlechtického rodu Salmů na Blanensku, ke kterému patřil i zámek v Rájci nad Svitavou, byl po druhé světové válce zabaven na základě takzvaných Benešových dekretů.