Desítky lidí v Praze vzpomínaly na důstojníky popravené komunisty

Několik desítek lidí se ve středu v Praze zúčastnilo pietní vzpomínky na důstojníky generálního štábu, kteří byli popraveni za totalitního režimu. Věnce k pamětní desce na budově generálního štábu položili politici, zástupci ozbrojených sil a organizací odbojářů. Léta 1948 až 1953 negativně poznamenala třetinu tehdejšího důstojnického sboru. Z celkového počtu 13.000 důstojníků jich 4000 bylo z politických důvodů propuštěno, téměř 1000 odsouzeno k vysokým trestům včetně doživotí, 500 odesláno do táborů nucených prací, 2500 vysídleno a 28 popraveno. Nejvíce pronásledovanou skupinou se stali západní letci a důstojníci, kteří sloužili na západní a v některých případech i na východní frontě. Zástupce náčelníka generálního štábu generálmajor Josef Bečvář připomněl, že tehdejší obvinění armádních špiček byla účelová a vykonstruovaná. "Komunistický režim se oháněl demokracií, ale přitom nastolil diktaturu, hlásal svobodu, ale zavíral své lidi do lágrů, spravedlnost znamenala popravy a občanskými ctnostmi bylo fízlování a udávání," pronesl bývalý člen odboje generálporučík Tomáš Sedláček.