Díky změnám zákonů by mohly potravinové banky získat navíc 15 tisíc tun potravin

Změny legislativy by mohly umožnit potravinovým bankám v Česku získat ročně více než dvojnásobné množství potravin, než je tomu podle stávajících pravidel. Projekt 365 dní pro potravinové banky připravil návrhy změn zákonů, které by měly mimo jiné omezit plýtvání s potravinami a umožnit jednodušší darování pokrmů. Projekt o tom informoval v tiskové zprávě. Projekt uvádí, že úprava legislativy podle jeho návrhů může místo stávajících téměř 10.000 tun potravin do potravinových bank přinést až zhruba 25.000 tun ročně. Česká federace potravinových bank už dříve uvedla, že letos by alespoň jednou ročně mohlo potravinovou pomoc potřebovat až 250.000 lidí.

Navrhované úpravy legislativy se týkají například zákona o potravinách, který teď ukládá obchodům s plochou nad 400 metrů čtverečních věnovat nevyhovující nebo neprodejné potraviny neziskovým organizacím, které poskytují potravinovou pomoc. Podle návrhu projektu by měl zákon přímo uvádět, že obchody mají potraviny dávat přímo potravinovým bankám. Cílem je zúžit okruh oprávněných příjemců státních dotací na tuto činnost.