Důchodci a studenti zatím o slevy v dopravě nepřijdou

Důchodci a studenti zatím o slevy v dopravě nepřijdou. Ministerstvo dopravy bude i nadále kompenzovat dopravcům slevy na jízdném. Od září do konce roku se tak slevy v studentském a seniorském jízdném měnit nebudou. Řekl to ministr dopravy Pavel Dobeš. O navýšení rozpočtu pro příští rok bude nadále diskutovat s ministrem financí. Ministerstvu dopravy pro kompenzace různých slev v osobní hromadné dopravě chybí pro letošní rok zhruba 95 milionů korun. V letošním roce se tedy tarify v dopravě měnit nebudou. Ministerstvo dopravy požadovalo po ministerstvu financí navýšit rozpočet pro vyplácení kompenzací ve výši 95 milionů při zachování současného stavu, nebo navýšení rozpočtu o 32 milionů s tím, že kompenzace slev od září letošního roku zachová pouze u držitelů karet ZTP a ZTP/P včetně jejich doprovodu. Ministerstvo dopravy slevy kompenzuje podle usnesení vlády z loňského roku do výše 100 milionů korun, peníze pro roky 2010 i 2011 uvolnilo ministerstvo financí. Pro letošní rok ale ministerstvo dopravy očekává náklady na kompenzace dopravcům 180 milionů korun a 15 milionů z letošního rozpočtu navíc ministerstvo použilo pro financování loňských závazků vůči dopravcům.

Autor: Ivo Prokop