EBF: Evropské banky podporují zvýšení účinnosti dohledu nad trhem

Evropské banky podporují iniciativy zaměřené na zvýšení účinnosti dohledu nad finančním trhem a zvažované kroky k podpoře finanční stability na trzích. Evropa by se měla opětovně zamyslet nad požadavky na kapitálovou přiměřenost bank, rolí takzvaných hedgeových fondů a fungováním ratingových agentur. Shodli se na tom členové výkonného výboru Evropské bankovní federace (EBF), který se sešel koncem týdne v Praze. ČTK to sdělila v tiskové zprávě Česká bankovní asociace (ČBA). Předsedkyně výkonného výboru EBF Ariane Obolenskyová zdůraznila, že přínosem bude koordinovanější dohled nad velkými bankami s přeshraničním působením v rámci EU a větší sbližování záručních depozitních systémů. Základní poučení ze světové finanční krize zní, že musí být plně respektováno vzájemné působení mezi reálnou ekonomikou, měnovou politikou a stabilitou finančního sektoru. To si vyžaduje odpovídající uspořádání dohledu nad finančním trhem a pružný přístup centrálních bank. Zásadním předpokladem je mezinárodní měnová a finanční spolupráce, jakož i koordinace rozhodujících opatření. Viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl poznamenal, že některé kroky v oblasti dohledu nad finančními trhy, navržené většinou před krizí, by mohly při dnešní implementaci přispět k řešení problémů jen velmi limitovaně a dokonce by mohly situaci i zhoršit.