ECRI: ČR nepokročila v integraci Romů ve školách, nechrání dost ani LGBT+

Česká republika nerealizovala doporučení Evropské komise proti rasismu a netoleranci (ECRI) z roku 2020, která ji vyzývala, aby vymýtila segregaci romských dětí ve školách. ECRI, která je orgánem pro sledování lidských práv Rady Evropy, to uvedla v dnes zveřejněné hodnotící zprávě. "Úřady ve své politice učinily pokusy vymýtit segregaci romských dětí ve školách a vyčlenily určité finanční prostředky na vyřešení tohoto problému. To však zatím v praxi nevedlo k žádným zásadním změnám," napsala Evropská komise proti rasismu a netoleranci na adresu České republiky.

Komise rovněž zaznamenala, že české úřady pracují na návrhu strategie pro zajištění rovnosti lidí ze skupiny LGBT+, strategie však dosud nebyla přijata. Evropská komise proti rasismu a netoleranci uvádí, že hodnotící zpráva se týká pouze prioritních doporučení komise a neposkytuje analýzu celkového vývoje boje proti rasismu a netoleranci v daných zemích.