EK upozornila, že v ČR se prohlubují rozdíly mezi regiony

Pokračující růst české ekonomiky nabízí příležitost k prohloubení strukturálních reforem, vzkázala do Prahy Evropská komise (EK). V letošní pravidelné analýze hospodářské a sociální situace České republiky také upozornila, že data ukazující na malou míru sociální nerovnosti a rostoucí životní úroveň maskují prohlubující se rozdíly mezi různými regiony země. Česká republika by se proto měla zaměřit na investice do vzdělávání; růstový potenciál i zaostalejších částí země by měly podpořit investice do dopravní infrastruktury a digitálních sítí.

"Evropská komise opět pojmenovala problémy, o nichž se v ČR už delší dobu hovoří a jsou chronického rázu," uvedl hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda. Zkušenost z Německa podle něj ukazuje, že například vysokorychlostní železnice zlepšuje dostupnost odlehlejších oblastí, čímž přispívá k jejich ekonomickému rozvoji, zmírňuje napětí mezi městem a venkovem a tlumí tedy i politickou polarizaci.