EK v textu o korupci u ČR zmiňuje problémy veřejných zakázek

Evropská komise ve zprávě o korupci v zemích Evropské unie poukazuje na problémy, které přetrvávají při zadávání veřejných zakázek a zneužívání veřejných peněz v České republice. Zatím se nepodařilo prosadit legislativu ke střetu zájmů ve státní službě, tedy služební zákon. Komise navrhuje, aby se dary a výdaje volebních kampaní promítaly do výročních zpráv politických stran a zdůrazňuje význam nezávislosti vyšetřovatelů při prošetřování korupčních kauz. Zpráva v kapitole o ČR připomíná, že 95 procent českých občanů v průzkumu Eurobarometr uvádí, že korupce je v zemi výrazně rozšířená. Osm procent uvedlo, že byli o úplatek požádáni, či se od nich očekával. Tento podíl je dvojnásobek evropského průměru. A 71 českých firem, nejvíce v celé unii, pokládá korupci za významnou překážku pro své podnikání.