EU hodlá zkoumat české banky bez ohledu na osud kapitoly "soutěž"

Evropská komise bude nadále trvat na zprůhlednění státní pomoci poskytnuté českým bankám, a to bez ohledu na to, zda bude v příštích dnech nebo týdnech uzavřena kapitola o hospodářské soutěži, či nikoli. Dokud nebude zcela jasné, jakou státní podporu banky dostaly, v jaké výši a na jak dlouho, nenavrhne povolit, aby taková pomoc trvala i po vstupu do Evropské unie. "Zásada je taková, že banky, u kterých nebude jasné, co bylo přiznáno, v jakém objemu a na jakou dobu, nebudou zařazeny na seznam bank, které smějí dál požívat státní pomoci," řekl zdroj blízký jednání o těchto věcech. V předposlední verzi návrhu společného stanoviska EU byly podle něj jako neprůhledné vyjmenovány Česká spořitelna, IPB a Komerční banka.