EU podpoří šesti miliardami modernější typy psychiatrické péče

Z šesti miliard korun, které by měla dostat ČR v letech 2014 až 2020 z EU na reformu psychiatrické péče, budou zhruba čtyři miliardy na modernizaci psychiatrických léčeben a nemocnic s psychiatrickou péčí a na budování komunitních center. Dvě až tři miliardy poslouží na vzdělávání zdravotníků a na kampaň, která by měla psychiatrii destigmatizovat. Řekl to ředitel odboru evropských fondů na ministerstvu zdravotnictví Jan Bodnár. Reformu chce podle něj uskutečňovat ministerstvo ve spolupráci s kraji a těmi, kdo péči poskytují. "Světová zdravotnická organizace doporučuje přesun těžiště z psychiatrických léčeben do komunitní a akutní péče. Ty jsou v ČR nedostatečně rozvinuty," upřesnil Bodnár. Ministerstvo chce podle něj podpořit oddělení akutní psychiatrické péče, tato péče má posílit i v nynějších psychiatrických léčebnách, které do konce roku změní název na psychiatrické nemocnice. Pokud někde zůstanou dál léčebny, měla by zde být hlavně detenční a dlouhodobá péče.