Europoslanci vyzvali k zajištění ochrany před umělou inteligencí

Europoslanci schválili usnesení, které vyzývá Evropskou komisi k zajištění větší ochrany spotřebitelů před výrobky a službami s prvky umělé inteligence. Komise by podle rezoluce měla vnést větší transparentnost do automatizovaných rozhodovacích procesů. "Pokud spotřebitelé používají systém, který automatizuje rozhodování, měli by být řádně informováni o tom, jak systém funguje, jak se spojit s člověkem se schopností rozhodování a jak mohou být rozhodnutí systému prověřena a opravena," uvádí se v rezoluci, kterou europarlamentu předložil výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele. Používání umělé inteligence se stává čím dál běžnějším v oborech, jako je finančnictví, zdravotnictví, vzdělávání či právo. Spoléhání na ni s sebou nicméně obnáší riziko zvláště tam, kde se činí rozhodnutí bez lidského dohledu a kde je potenciální dopad na lidi značný. Obavy panují například při automatizovaném výběru vhodného uchazeče o zaměstnání, při němž by mohly být na základě algoritmu znevýhodněny ženy či příslušníci menšin. Lidé musí mít vždy konečnou zodpovědnost a musí také být schopni zvrátit rozhodnutí učiněná na základě automatizovaného rozhodovacího procesu, uvádí se v rezoluci.