Evropský soud se zabýval domácími porody v ČR

Soudci Evropského soudu pro lidská práva při veřejném ústním jednání ve Štrasburku jednali o domácích porodech v Česku. Vyslechli argumenty obou stran v tomto sporu. Rozhodnutí soudu bude oznámeno pravděpodobně až za několik měsíců. Dvě české občanky, které chtěly rodit doma s porodní asistentkou, se v letech 2011 a 2012 obrátily na štrasburský soud. Tvrdí, že v ČR nemohly naplnit své právo volby místa porodu. Soudci si nejprve poslechli zástupce České republiky Víta Schorma, poté dostali slovo právníci obou žen. Po jejich vystoupení využili možnosti položit oběma stranám otázky. Ženy samotné k soudnímu slyšení nedorazily. Nový zákon o zdravotních službách, platný od začátku dubna 2012, hrozí porodním asistentkám vysokými pokutami, pokud budou pracovat bez potřebných povolení. Pokud dá soud stěžovatelkám za pravdu, bude Česká republika nucena přizpůsobit domácí legislativu a praxi tak, aby odpovídaly mezinárodním závazkům země.

Autor: Jan Charvát