Federace strojvůdců se dohodla s vedením ČD, stávka nebude

Federace strojvůdců se v pátek dohodla s vedením Českých drah a nevstoupí do plánované stávky. Ta měla začít od půlnoci z neděle na pondělí 1. března a měla trvat 48 hodin. České dráhy podle něho přislíbily upravit tarifní třídy pro některé strojvedoucí s platností od 1. března, jak federace požadovala.

Zvýšení tarifů ale letos nebude znamenat růst platů strojvůdců. Podle federace bude mít nyní část z nich vyšší zaručenou část mzdy a o toto navýšení klesnou peníze na odměnách a příplatcích.

Prezident Federace strojvůdců Petr Čechák pro Český rozhlas uvedl, že dohoda o tarifním zařazení je jen prvním krokem k vyjednávání o zvýšení platů strojvůdců. "V nejbližší budoucnosti budeme pokračovat ve vyjednávání o způsobu ohodnocení práce strojvedoucího," řekl Čechák. Připustil zároveň rozpory s Odborovým sdružením železničářů, které samostatné jednání strojvůdců kritizovalo. "My jsme samostatnou odborovou organizací a staráme se o blaho našich členů," dodal.

Předseda Odborového sdružení železničářů Jaromír Dušek ČTK řekl, že má-li představenstvo podniku na to, aby vyhovělo jedné skupině zaměstnanců, musí on i pod hrozbou stávky požadovat zvýšení tarifních tříd také pro ostatní pracovníky. "Díky nekompetentnosti představenstva se podaří desítkám profesí na železnici zvednout tarifní třídu," prohlásil Dušek.

Vedení ČD jednalo v pátek se zástupci federace o odvrácení stávky od 10:00. Podle mluvčího firmy Petra Šťáhlavského předložilo nové řešení. Sborník prací, který má určit tarifní zařazení zaměstnanců, bude vydán ve druhém březnovém týdnu s platností od 1. března 2004. Právě platnost od 1. března strojvůdci požadovali. Dráhy dříve označily za nejbližší reálný termín vydání sborníku začátek dubna.

Vedení ČD považovalo stávku podle Šťáhlavského od počátku za zbytečnou a neopodstatněnou. "Požadavky Federace strojvůdců na zařazení jejich profesí do příslušných tarifních tříd jsou splněny a aktualizovaný sborník prací je obsahuje," prohlásil s tím, že jeho vydáním k jakémukoli datu by nikdo nic nezískal, ani by o nic nepřišel. Stávka by podle něj znamenala pro podnik škody v řádu desítek milionů korun denně. Záleželo by na počtu zúčastněných strojvůdců. Stávka by se dotkla každý den více než půl milionu cestujících a řady přepravců v nákladní dopravě.

Aktualizovaný sborník prací ČD vydají po připomínkování odborovými centrálami. Právě na tom jeho publikace dosud vázla, ale nyní již řada z odborových centrál své připomínky zaslala, uvedl Šťáhlavský. "Budeme trvat na splnění dohody," zdůraznil Poláček. Sborník má být vydán do 12. března.

Jeho nová verze se dotkne téměř 60 profesí a asi 4500 zaměstnanců Českých drah. Číslo zahrnuje přibližně tisícovku strojvedoucích organizovaných nejen ve Federaci strojvůdců, ale i v Odborovém sdružení železničářů. Z dalších profesí jde například o výpravčí, vedoucí posunu, signalisty nebo dozorce výhybek, kteří jsou členy jiných odborových organizací. Úpravy se ale u jednotlivých profesí nijak nepromítnou do celkové výše platů, změní se pouze poměr mezi tarifní a ostatními složkami mzdy.

České dráhy plánují propustit asi 6000 ze 77.000 lidí, z velké části úředníků. Nebudou-li od státu peníze na odchodné pro tyto lidi, hrozí podle Duška na železnici stávka ze strany OSŽ.