Gotický oltář se po desetiletích ukáže v Kašperských Horách

Vzácný gotický skříňový oltář z konce 15.století bude hlavním lákadlem a ústředním exponátem výstavy, kterou na léto připravilo Muzeum Šumavy V Kašperských Horách na Klatovsku. Výstava nazvaná Gabreta Sancta (svatá Šumava) je věnována svatým patronům a ochráncům střední Šumavy a představí návštěvníkům soubor výtvarných děl od konce 15. století do druhé poloviny 19. století, řekl ČTK historik muzea Vladimír Horpeniak. Cenný oltář se sochami, ornamentálními řezbami a deskovými obrazy na pohyblivých postranních křídlech byl naposledy umístěný v poutním kostele Panny Marie Sněžné v Kašperských Horách. "Z bezpečnostních důvodů byly součásti jedinečného oltáře v uplynulých desetiletích deponovány na různých místech. Díky výstavě má však veřejnost nyní vzácnou příležitost vidět tuto unikátní památku opět sestavenou do původního celku v obnovené premiéře téměř po 50 letech," uvedl historik. Oltář vyjadřuje dík za přežití morové epidemie a připomíná také místní nejoblíbenější svaté patrony a ochránce.