Hlava státu podpořila vládní reformu financování výzkumu

Prezident Václav Klaus stvrdil podpisem vládní reformu způsobu financování vědy a výzkumu. Novela má zefektivnit a zjednodušit systém státní podpory výzkumných organizací. Podpora má být více zaměřena na konkrétní dosažené výsledky. Novela snižuje z 18 na sedm počet centrálních úřadů, které rozdělují peníze státu na výzkum a vývoj. Počítá naopak se vznikem Technologické agentury ČR, která má zastřešit financování aplikovaného výzkumu podle dosahovaných výsledků. Plnila by roli, kterou má mít pro základní výzkum Grantová agentura ČR. Norma rovněž výslovně umožní podporu inovací. Klade větší důraz na ochranu duševního vlastnictví a průmyslových práv a odstraňuje překážky pro komercionalizaci výsledků výzkumu a inovací. Reforma podle vlády zjednoduší podporu vědecké práce, zajistí její vyšší efektivitu a využití pro inovace, větší provázání se soukromou sférou včetně jejího podílu na financování a také intenzivnější zapojení českých vědců a techniků do mezinárodní spolupráce.

Autor: Peter Gabaľ