iDnes: Národní park Šumava ukázal nové zóny, obce mají připomínky

Národní park Šumava bude na příštích 15 let rozdělený do čtyř oblastí. Starostové šumavských obcí se s novou zonací seznámili a mají k ní výhrady. Vyjádřit se k ní může každý. Pak vedení rezervace podá návrh ke schválení ministerstvu životního prostředí. Nyní je území rozčleněno do tří zón. V nové zonaci bude sedmadvacet procent plochy parku označeno jako zóna přírodní, tedy bezzásahová, stejný procentuální podíl bude mít zóna přírodě blízká, největší oblastí bude zóna soustředěné péče o přírodu a jedno procento z celkové rozlohy národního parku bude označeno kulturní krajina, která zahrne obce a osady a jejich rozvojová území. Právě k rozloze kulturní krajiny mají připomínky některé obce.

Nyní bude vedení parku zpracovávat podobné připomínky, aby mohlo v příštích týdnech či měsících dojít k dohodě a návrh podat ke schválení ministerstvu životního prostředí, které vydá vyhlášku o nové zonaci. Pracuje i na určení klidových zón, které omezují pohyb lidí po Šumavě. Ten totiž zonace neřeší.