IEA: ČR má velký prostor pro snižování energetické náročnosti

Česká republika má velký prostor pro snižování energetické náročnosti hospodářství a v tomto ohledu zaostává za některými sousedními státy. Vyplývá to z nově zveřejněné zprávy Mezinárodní energetické agentury (IEA). Mezi roky 1990 a 2002 poklesla v Česku energetická náročnost ekonomiky o 17 procent, zatímco v Maďarsku o 27 a v Polsku o 39 procent."Hlavní pozornost by se měla zaměřit na energetické úspory. Česká republika v této oblasti dosáhla velikého pokroku, ale stále zaostává za okolními zeměmi," řekl na čtvrteční tiskové konferenci v Praze výkonný ředitel agentury Claude Mandil.Podle ministra průmyslu a obchodu Milana má na vyšší energetické náročnosti českého hospodářství vliv vysoký podíl zpracovatelského průmyslu na celkovém výstupu. "Průmysl a stavebnictví se podílí na celkové výkonnosti české ekonomiky zhruba 41 procenty, což je podstatně více než země okolo nás," uvedl. Kvůli tomu je podle něj obtížnější rychle snižovat energetickou náročnost.

IEA ve zprávě zkoumala český energetický sektor a energetickou politiku státu. Například státní energetická koncepce do roku 2030 je podle Mandila kvalitní, v některých oblastech však příliš ambiciózní. Některé cíle jsou podle něj buď obtížně dosažitelné, nebo je jejich dosažení velmi nákladné. Jako příklad uvedl, že v roce 2030 má být podle koncepce nižší spotřeba kapalných paliv než dnes. Za nákladné považuje navýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě v roce 2030 na 15 procent.