Kalaš si vybral nejbližší spolupracovníky mezi experty MŽP

Tři náměstky vyměnil ve svém týmu nový ministr životního prostředí Petr Kalaš. Nejbližší spolupracovníky si vybral na půdě úřadu. Náměstkyní pro politiku a ekonomii se stala Rut Bízková, legislativu a zahraničí bude řídit Jan Dusík a technickou ochranu životního prostředí svěřil Kalaš Karlu Bláhovi. Jako jediný z dosavadních náměstků zůstává ve funkci šéf ochrany přírody František Pojer. Se změnami seznámil v úterý Kalaš novináře. Uvedl, že cílem změn je prosazení nových priorit. Za nejproblematičtější oblast ochrany životního prostředí považuje Kalaš zhoršující se stav ovzduší a klimatu Země. Hlavní příčiny vidí v rostoucím znečištění způsobeném dopravou, lokálním topením a neefektivním zacházením s energií. Úřad by podle něho měl úzce spolupracovat s ostatními ministerstvy. Kalaš proto zřídil i expertní tým, který by měl přispět k vyšší kvalifikovanosti rozhodnutí jeho ministerstva.