Kanál Dunaj-Odra-Labe se nevyplatí a je megalomanský, tvrdí kritici

Zastánci i odpůrci projektu vodního koridoru Dunaj - Odra - Labe debatovali na veřejném slyšení v Senátu. Podle kritiků se stavba nevyplatí a je megalomanská. Zastánci naopak poukazují na dopravní a vodohospodářské výhody projektu. Komise ministerstva dopravy nedávno navrhla dále pokračovat v přípravách vodního kanálu jen mezi Dunajem a Odrou, protože labská větev se jeví jako riziková. Výstavba by podle studie stála přes 585 miliard korun, z toho labská větev více než 300 miliard korun. Zastánci v Senátu připomněli, že projekt umožní lépe hospodařit s vodou a že je výhodný z dopravního hlediska. Jedna loď by prý mohla nahradit až stovku kamionů. Odpůrci naopak připomněli, že studie ministerstva vůbec nezhodnotila železniční dopravu jako alternativu. Varují taky před finanční náročností projektu a nadhodnocenými přínosy. Ekologové namítají, že koridor by zničil zbytky relativně přirozených ekosystémů střední Evropy a měl by výrazný dopad na krajinu a vodní režim v zemi.