Kocábův plán strategie ochrany dětí před násilím byl schválen

Materiál, jehož cílem je zkvalitnit a rozšířit ochranu dětí před všemi formami násilí, schválila vláda premiéra Jana Fischera. ČTK o tom informovala Lejla Abbásová, mluvčí ministra pro lidská práva Michaela Kocába, který dokument kabinetu předkládal. Podle mluvčí se tak Kocábovi "podařilo prosadit sérií opatření směřujících k omezení násilí na dětech a ke zkvalitnění a rozšíření již existující nabídky služeb pro ohrožené děti". Zmínila například rozšíření krizových center, akreditaci vzdělávacích programů v oblasti pozitivního rodičovství, zefektivnění systému preventivních prohlídek praktických dětských lékařů či terapie pro dětské oběti i agresory. Materiál nazvaný Národní akční plán realizace Strategie prevence násilí na dětech sleduje podle Abbásové sedm hlavních cílů, mezi které patří "podpora rozvoje rodičovských kompetencí, vytváření klimatu rovnocenného partnerství na školách", dostupná nabídka aktivit pro volný čas nebo skutečné plnění práv dětí z dětských domovů.